PARROCCA SANT' ANDRIJA

Zjara tal-Q.T. il-Papa Benedittu XVI

Merhba  kbira  lill-Q.T.  il-Papa  Benedittu  XVI    -   17 t'April, 2010

 

Il-Parrocca Andreana kellha l-unur u x-xorti kbira li tkun hi li ssellem lill-Q.T. il-Papa Bendittu XVI waqt iz-zjara Appostolika tieghu gewwa gziritna.  Gemgha kbira ta' nies honqu Triq Sant'Andrija, Pjazza Sant'Andrija u Triq il-Karmnu sabiex jaghtu merhba lill-Vigarju ta' Kristu gewwa pajjizja.  Ghal din l-okkazjoni, il-qniepen tal-knisja parrokkjali semmaw lehinhom bil-kbir, kif ghamlu wkoll iz-zewg baned, L'Unione u Sant'Andrija li tnejn li huma sellmu lill-Papa bl-Innu Pontificju waqt li kien ghaddej minn Triq Sant'Andrija u Triq il-Karmnu rispettivament. 

 

Ritratti - J. Grima, R. Saliba, D. Saliba, N. Zammit, V. Farrugia u A. Zarb