PARROCCA SANT' ANDRIJA

Zjara tal-Q.T. il-Papa Benedittu XVI

Djalogu  maz-zghazagh  Maltin  gewwa  l-Valletta  Waterfront  -  18 t'April, 2010

 

 

Il-Papa Benedittu XVI fi djalogu maz-Zghazagh Maltin gewwa l-Valletta Waterfront
Il-Hadd 18 t'April, 2010

Ritratti - N.. Zammit u J. Aquilina