PARROCCA SANT' ANDRIJA

Zjara tal-Q.T. il-Papa Benedittu XVI

 

SALVE PETRA FIDEI
SALVE COELI JANITOR
ET DOMINUS SIT TECUM

 

IL-PARROCCA ANDREANA

TAGHTI MERHBA

LILL-Q.T. IL-PAPA BENEDITTU XVI

FIZ-ZJARA APPOSTOLIKA TIEGHU GEWWA GZIRITNA

 

60 A.D.   -   2010

 

1950 SENA

MINN NAWFRAGJU TA' SAN PAWL F'MALTA

U

MILL-MARTIRJU U D-DHUL GLORJUZ FIS-SEMA 
TA' SANT'ANDRIJA APPOSTLU